top of page

PURETONE CIC - ETUNE 

Nhà sản xuất: Puretone - Anh

 

Dạng máy: CIC - nằm trong ống tai

Kiểu dáng có sẵn khác : > ITC (trong ống tai)

Phù hợp cho khách bị giảm thính lức từ mức độ nhẹ đến nặng

BTE-Etune_mainB.png
Mô Tả
  • Kỹ thuật số, lập trình sẵn

  • Nút điều chỉnh âm lượng và nút giảm ồn

  • Công nghệ giảm ồn cho microphone, giúp nghe rõ trong môi trường nhiều tạp âm.

  • Tín hiệu báo pin yếu

  • Dòng máy phổ thông

  • Size pin: 10

Puretone - Etune ITC

bottom of page