top of page
BTE-Etune_mainB.png

PURETONE ITC - ETUNE

Nhà sản xuất: Puretone - Anh

 

Dạng máy: ITC - Nằm trong ống tai

Kiểu dáng có sẵn khác : > CIC (hoàn toàn trong ống tai)

Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ trung bình đến nặng

Mô Tả
  • Lập trình sẵn

  • Công nghệ giảm ồn cho micrô, giúp nghe rõ trong môi trường nhiều tạp âm.

  • Feedback Manager Plus loại bỏ tiếng hú khó chịu

  • Tính năng lọc giảm ồn trong khi đó vẫn ưu tiên tiếng nói

  • Nút điều chỉnh âm lượng

  • Tín hiệu báo pin yếu

  • ​Dòng máy kinh tế

Puretone- Etune10 CIC

bottom of page