top of page
sonic (1).jpg
sp-vista.png

Các Loại Máy Trợ Thính Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu từ các nhà sản xuất quốc tế.

logo-all.jpg
Vista Basic.png
HÃNG MÁY TRỢ THÍNH VISTA
Vista B-UP.png
logo-new-2.png
CIC-VISTA.png
ITC vista.png
STELLA-SALE-2.jpg
BTE.png
HÃNG MÁY TRỢ THÍNH SONIC
sonic-ric.png
new-trek.png
logo-new-2.png
new-trek2.png
STELLA-SALE-5.jpg
web.jpg
logo-new-2.png
STELLA-SALE-4.jpg

Sonic - Radiant

Mini BTE

Sonic - Radiant

Mini RITE T R

Sonic - Trek 80 BTE Máy sau vành tai

Sonic - Trek 40 BTE

Máy sau vành tai

1-removebg-preview.png

Sonic - Enchant IIC

​Vô Hình Trong Tai

8-removebg-preview.png

Sonic - ENCHANT CIC

Hoàn Toàn Trong Ống Tai​

20-removebg-preview.png

Sonic - Journey BTE

Móc sau tai

HÃNG MÁY TRỢ THÍNH AUDIO SERVICE
web.jpg
logo-new-2.png

Audio Service -

MOOD 16G6

13-removebg-preview.png

Audio Service - CIC 

Hype 8 G4

sina1.jpg
logo-new-2.png

Audio Service -

SINA 16-G5

13-removebg-preview.png

Audio Service - CIC

Hype 16 G4

4-removebg-preview.png

Audio Service -CIC

Hype 4 G4

11-removebg-preview.png

Audio Service - Hype

CIC - ITC Trong ống tai

21-removebg-preview.png

Audio Service

Volta PT BTE Móc sau tai

28-removebg-preview.png

Audio Service

Volta HP T BTE Móc sau tai

25-removebg-preview.png

Audio Service - HP4 BTE Móc sau tai

13-removebg-preview.png

Audio Service - CIC

Hype 12 G4

sp-Vesuvio.png

Audio Service

Vesuvio BTE Móc sau tai

HÃNG MÁY TRỢ THÍNH NUEAR
CIC Savant AI.png
logo-new-2.png

Nuear - Savant AI CIC

Hoàn toàn trong ống tai

22-removebg-preview.png

Nuear - Aries Pro CIC

Hoàn toàn trong ống tai

15-removebg-preview.png

Nuear - Aries Pro ITE

Dòng máy trong ống tai

BTE ARIES PRO.png

Nuear - Aries Pro BTE

Dòng máy trong ống tai

bottom of page