sonic (1).jpg
sp-vista.png

Các Loại Máy Trợ Thính Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu từ các nhà sản xuất quốc tế.

logo-all.jpg
STELLA-SALE-1-fixx.jpg
HÃNG MÁY TRỢ THÍNH VISTA
CIC-VISTA.png
logo-new-2.png
ITC vista.png
logo-new-2.png
BTE.png
logo-new-2.png
STELLA-SALE-2-onel.jpg
HÃNG MÁY TRỢ THÍNH SONIC
STELLA-SALE-3.jpg
sonic-ric.png
logo-new-2.png

Sonic - Radiant

Mini RITE T R

new-trek.png
logo-new-2.png

Sonic - Trek 80 BTE Máy sau vành tai

new-trek2.png
logo-new-2.png
1-removebg-preview.png

Sonic - Trek 40 BTE

Máy sau vành tai

Sonic - Enchant IIC

​Vô Hình Trong Tai

STELLA-SALE-4.jpg
STELLA-SALE-5.jpg
8-removebg-preview.png

Sonic - ENCHANT CIC

Hoàn Toàn Trong Ống Tai​

20-removebg-preview.png

Sonic - Journey BTE

Móc sau tai

HÃNG MÁY TRỢ THÍNH AUDIO SERVICE
sina1.jpg
logo-new-2.png

Audio Service -

SINA 16-G5

13-removebg-preview.png

Audio Service - CIC

Hype 16 G4

13-removebg-preview.png

Audio Service - CIC

Hype 12 G4

13-removebg-preview.png

Audio Service - CIC 

Hype 8 G4

4-removebg-preview.png

Audio Service -CIC

Hype 4 G4

11-removebg-preview.png

Audio Service - Hype

CIC - ITC Trong ống tai

sp-Vesuvio.png
logo-new-2.png

Audio Service

Vesuvio BTE Móc sau tai

21-removebg-preview.png

Audio Service

Volta PT BTE Móc sau tai

28-removebg-preview.png

Audio Service

Volta HP T BTE Móc sau tai

25-removebg-preview.png

Audio Service - HP4 BTE Móc sau tai

HÃNG MÁY TRỢ THÍNH NUEAR
22-removebg-preview.png

Nuear - Aries Pro CIC

Hoàn toàn trong ống tai

15-removebg-preview.png

Nuear - Aries Pro ITE

Dòng máy trong ống tai

BTE ARIES PRO.png

Nuear - Aries Pro BTE

Dòng máy trong ống tai