top of page
radiant.webp

Các Loại Máy Trợ Thính
Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn

sonic.png
nuear.png
audio service.png
vista.png
cac may.png

GIẢM 20% - 50%

 
sonic.png

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG SONIC

Model 260

VISTA T610 BTE

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

Otowave 102-C

VISTA T610 ITC

Mini BTE Savant AI

Genesis NXG AI

SONIC ITC ENCHANT SE

Otowave 302 Plus

VISTA T610 CIC

SONIC CIC ENCHANT SE

Amplivox Otowave 202-H

nuear.png

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG NUEAR

Genesis_wGlow-transparent.png

Genesis NXG AI

Image-empty-state.webp

CIC SAVANT AI

GettyImages-591216789.webp

Mini BTE Savant AI

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG AUDIO SERVICE

audio service.png
Model 260

Model 260

VISTA T610 BTE

VISTA T610 BTE

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

Otowave 102-C

Otowave 102-C

VISTA T610 ITC

VISTA T610 ITC

Mini BTE Savant AI

Mini BTE Savant AI

Genesis NXG AI

Genesis NXG AI

SONIC ITC ENCHANT SE

SONIC ITC ENCHANT SE

Otowave 302 Plus

Otowave 302 Plus

VISTA T610 CIC

VISTA T610 CIC

SONIC CIC ENCHANT SE

SONIC CIC ENCHANT SE

Amplivox Otowave 202-H

Amplivox Otowave 202-H

MÁY TRỢ THÍNH HÃNG VISTA

vista.png
Model 260

Model 260

VISTA T610 BTE

VISTA T610 BTE

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

AUDIO SERVICE RIC R Li 7

Otowave 102-C

Otowave 102-C

VISTA T610 ITC

VISTA T610 ITC

Mini BTE Savant AI

Mini BTE Savant AI

Genesis NXG AI

Genesis NXG AI

SONIC ITC ENCHANT SE

SONIC ITC ENCHANT SE

Otowave 302 Plus

Otowave 302 Plus

VISTA T610 CIC

VISTA T610 CIC

SONIC CIC ENCHANT SE

SONIC CIC ENCHANT SE

Amplivox Otowave 202-H

Amplivox Otowave 202-H

bottom of page