top of page
1.jpg

BONE CONDUCTOR HEADSET

Dùng trong đo thính lực đường xương

Tính năng
  • Kết quả đáng tin cậy

  • Hiệu suất cao

  • Tương thích RoHS

  • Vỏ bọc tương thích sinh học

  • Theo chuẩn ANSI và ISO

  • Theo chuẩn IEC 60601-1-2 phiên bản 4

  • Theo chuẩn an toàn IEC60601-1

bottom of page