Lựa Chọn Kiểu Máy Trợ Thính Phù Hợp Nhất Với Bạn
ITE-hearing-aid-style.png

Máy trợ thính ITE trong tai cũng được thiết kế để vừa với phần ngoài của tai. Đối với mất thính lực từ nhẹ đến nặng.

Traditional-hearing-aid.png

Máy trợ thính BTE móc sau tai dễ sử dụng, đeo chắc chắn và bền. Phù hợp cho tất cả các mức độ nghe kém khác nhau từ nhẹ đến nặng, kể cả điếc sâu.