top of page
AUDIO SERVICE - VOLTA HP T

AUDIO SERVICE - VOLTA HP T

Hãng sản xuất:

Brand:

Audio Service - Đức

Audio Service - Germany

Dạng máy:

BTE - Máy móc sau tai

Type:

BTE - Behind the Ear

Kiểu dáng có sẵn khác:

Also available in:

Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ từ nặng đến điếc sâu

Suitable for severe to profound hearing loss

MÔ TẢ

Description

 • Lập trình sẵn, 6 kênh xử lý tín hiệu

 • 4 chương trình nghe

 • Cửa pin đồng thời là công tắc bật/tắt

 • Nút nhấn điều chỉnh âm lượng

 • Hệ thống lọc giảm ồn được lập trình sẵn

 • Lọc giảm tiếng hú

 • Tính năng tự động thích ứng với môi trường nghe Auto-situation adaption

 • Công suất: 140/78 dB

 • Size pin: 675

 • 6 signal processing channels, pre-programmed

 • 4 hearing programs

 • Battery compartment as on/off switch

 • Adjustable using phone app

 • Rocker switch as volume control

 • Anti-Feedback system targets and removes feedback, rapidly and precisely

 • Auto-situation adaption automatically adapts to the listening environment

 • Matrix: 140/78 dB

 • Battery size : 675

bottom of page