top of page
SONIC ITC ENCHANT SE

SONIC ITC ENCHANT SE

Hãng sản xuất:

Brand:

Sonic - Mỹ + Đan Mạch

Sonic - USA + Denmark

Dạng máy:

ITC – Máy trong ống tai

Type:

ITC – In the ear canal

Kiểu dáng có sẵn khác:

Also available in:

CIC (hoàn toàn trong ống tai)

CIC (completely in the ear canal)

MÔ TẢ

Description

ITC ENCHANT 20 SE

• Được lập trình trên máy tính 10 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (6 lựa chọn chương trình)

• Dải tần số lên đến 8KHz

• Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction xử lý độ trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe, ngoài ra còn kèm theo các chế độ giúp lọc giảm tiếng gió, tiếng hú, tiếng ồn lớn,…

• Tính năng Freuency Transfer chuyển dịch tần số cao, giúp người mang máy nghe được các âm thanh khó nghe ở tần số cao

• Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

• Hỗ trợ kết nối Mfi với Iphone

• Công suất: 125/63 dB

• Pin : 312


ITC ENCHANT SE 10

• Được lập trình trên máy tính 8 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (10 lựa chọn chương trình)

• Dải tần số lên đến 8KHz

• Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction xử lý lượng trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe ngoài ra còn kèm theo các chế độ giúp lọc giảm tiếng gió, tiếng hú

• Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

• Hỗ trợ kết nối Mfi với Iphone

• Công suất :128/63dB

• Pin : 312 

ENCHANT 20

 • 10 channels computer-programmable with 4 programs (10 options)

 • Frequency Bandwidth is up to 8 KHz

 • Revolutionize SPiN Management technology with SPiN Noise Reduction locates speech while      suppressing background noise to help make conversations clear and comfortable, additional noise canceller features such as wind noise reduction, impulse noise reduction, soft noise reduction, adaptive feedback canceller

 • Tinnitus SoundSupport feature helps provide relief from tinnitus

 • Frequency Transfer feature transfers difficulty hearing higher-frequency sounds to a      lower region so you’ll better hear subtle speech sounds

 • Made for Iphone

 • 125/63dB

 • Battery : 312

ENCHANT 10

 • 8 channels computer-programmable with 4 programs (10 options)

 • Frequency Bandwidth is up to 8 KHz

 • Revolutionize SPiN Management technology with SPiN Noise Reduction locates speech while      suppressing background noise to help make conversations clear and comfortable. Additional noise canceller features such as wind noise reduction, soft noise reduction, adaptive feedback canceller

 • Tinnitus SoundSupport feature helps provide relief from tinnitus

 • Frequency Transfer feature transfers difficulty hearing higher-frequency sounds to a      lower region so you’ll better hear subtle speech sounds

 • Made for Iphone

 • 125/63dB

 • Battery: 312

bottom of page